Awards

 

National Sangeet Natak Akademi Award 2005

Rajasthan Sangeet Natak Akademi Award 1983-84 (Classic Music)

Rajasthan Sangeet Natak Akademi Award 1995-96 (Fellow)

001

Gujarat Sangeet Natak Akedmi Award 1980

Marwar Sangeet Ratna Award 2002
marwar-award